Thẻ tên nhân viên bằng inox

Thẻ tên nhân viên bằng inox là một vật dụng quan trọng, giúp thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp và nâng cao giá trị thương hiệu.