Nhận gia công thẻ tên nhân viên

Thẻ tên thường có 2 kiểu thẻ có từ tính ( nam châm phía sau để gắn) hoặc dây buộc thẻ tên ghim lại và ngoài 2 kiểu trên có loại thẻ tên kẹp túi truyền thông để phù hợp với nhu cầu của từng công ty.