Thi công chữ inox vàng, Inox Trắng, Inox xước các loại