CNC là gì? Những điều cần biết về CNC và gia công CNC