Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger

 

Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger
Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger

Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger

Một điểm khá phiền toái của phần mềm Facebook Messenger là không cung cấp một cách thoát tài khoản nào cho người dùng. Vì thế, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một cách đơn giản nhất giúp thực hiện hiện công đoạn này.

Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger 2

Trước tiên, hãy thử sử dụng cách thoát tài khoản bằng cách truy cập vào mục cài đặt Account trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu như Facebook có thể thoát dễ dàng thì Messenger vẫn “lì” ra đó, không chịu out. Có lẽ Facebook muốn chúng ta luôn luôn kết nối nhỉ?

Như vậy, hiện tại chỉ có một cách duy nhất để thoát tài khoản trên Messenger như sau: (à còn một cách nữa là xóa luôn Messenger, tải lại từ đầu):

  • Truy cập vào mục Apps (Ứng dụng) bên trong Settings hệ thống.
  • Kéo xuống và tìm ứng dụng Messenger, sau đó nhấn chọn
Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger 3

Nếu đang sử dụng Android 5.0 trở về trước, bạn sẽ thấy một nút “Clear Data” (Xóa dữ liệu), nhấn vào đây và tài khoản của bạn sẽ được thoát khỏi Messenger.

Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger 5

Nếu đang sử dụng Android 6.0, bạn hãy nhấn vào mục Storage và sau đó là nút “Clear Data”.

Hướng Dẫn Cách Thoát Tài Khoản Trên Facebook Messenger 4